Ранг Листа на Спортски Надежи во 2019та
јули 26, 2019
Успешна Организација на Европско Јуниорско Првенство во Спортско Моделарство
октомври 28, 2019

Преглед на Годишна Сметка на ВФМ за 2018та

Годишна Сметка 2018та

Со вас ја споделуваме завршната сметка за Воздухопловна Федерација на Македонија за 2018та.

Воедно ве известуваме дека редовно годишно собрание се спрема за крајот на Октомври 2019та.

Секако, согласно Статут на ВФМ, нашите членки/делегати ќе бидат благовремено известени за претстојното Собрание, и ќе им бидат доставени материјали по електронска пошта.

Канцеларија на ВФМ