Последни новости

јануари 20, 2023

Ранг Листи за Ваучер во Спорт 2023

Оваа година ВФМ прими голем број на обрасци за Ваучер во спорт. По приемот тие беа обработени од тричлена комисија за Ваучери.
јануари 20, 2022

Ранг Листи за Ваучер во Спорт 2022

Во 2022 година Воздухопловна Федерација има најмногу пријавени за Ваучер во спорт.
март 15, 2021

Извештај за потрошени средства од Ваучер во Спорт 2021

2021 година Воздухопловната Федерација повторно доби помалку средства а имаше освоено повеќе бодови од минатата година. За оваа дискрепанца беше известена Агенција за млади и спорт. […]

Партнери

No event found!