Стручни Комисии

СТРУЧНИ КОМИСИИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Комисија за моделарство

Претседател: ПЕТАР ИЛИЕВСКИ (Аеро Клуб МИРКО ТОДОРОВСКИ – Битола)

Потпретседател и делегат во ФАИ: ЗДРАВКО ТОДОРОСКИ(Воздухопловен Спортски Клуб ФИЛ-ФЕНИКС – Прилеп)

Останати членови на комисија:

ЗОРАН АТАНАСОСКИ (Воздухопловен Клуб НЕБО - Скопје)

ДИМЧЕ ВЕЛКОСКИ (Воздухопловен Спортски Клуб ФИЛ-ФЕНИКС – Прилеп)

ДИМИТАР МЕНДИЗОВСКИ (Ракетно Воздухопловен Клуб ЦИОЛКОВСКИ - Прилеп), ГОЦЕ ЈОСИФОВСКИ (Аеро Клуб ВИТАЧЕВО – Кавадарци)

КЛИМЕНТ МАСИН (Здружение за воздухопловни спортови АЕРО КЛУБ ОХРИД 1980 - Охрид)

КОСТА СТОЈАНОВСКИ (АЕРО КЛУБ СКОПЈЕ Д.О.О. - Скопје )

ЃОРЃЕ ЃОРЃИЕВСКИ (Аеро Клуб ШТИП - Штип)

ДРАГАН ЦВЕТАНОВСКИ (Аеро Клуб МИРКО ТОДОРОВСКИ – Битола)

МАРЈАН ДИМОВ (Аеро Клуб ВИТАЧЕВО – Кавадарци).

Комисија за параглајдерство и змејарство

Претседател – Мартин Јованоски ДЕЛТА Прилеп

Останати членови на комисија:

Горан Димишковски ЕКСТРЕМА Скопје

Иван Луканов КРОС КАНТРИ Охрид

Александар Гацески ТУГЛАЈД Скопје

Златко Спирковски - СКАЈРАЈДЕРС Прилеп

Комисија за Падобранство

Претседател – Антонио Гулевски - Аеро Клуб Скопје

Останати членови на комисија:

Јане Стефанов - Аеро Клуб Скопје

Марјан Симоновски - Аеро Клуб Куманово

Сашо Бојчин - Аеро Клуб Скопје

Комисија за Летачки Активности

Претседател – Јован Трајков - Аеро Клуб Битола

Останати членови на комисија:

Никола Давидов - Аеро Клуб Скопје

Драган Саздовски - Аеро Клуб Куманово

Благој Кангалов - Аеро Клуб Штип

Дејан Пеливановски - Аеро Клуб Прилеп