Стручни Комисии

СТРУЧНИ КОМИСИИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

КОМИСИЈА ЗА МОДЕЛАРСТВО

ЗОРАН АТАНАСОСКИ – ВК НЕБО – Скопје

ПЕТАР ИЛИЕВСКИ – АК МИРКО ТОДОРОВСКИ – Битола

ГОЦЕ ЈОСИФОВСКИ – АК ВИТАЧЕВО – Кавадарци

ЗДРАВКО ТОДОРОСКИ – Фил Феникс

DIMITAR MENDIZOVSKI - FRF Tsiolkovsky - Prilep

ДИМИТАР МЕНДИЗОВСКИ – РМК ЦИОЛКОВСКИ – Прилеп

КОМИСИЈА ЗА ЛЕТАЧКИ АКТИВНОСТИ

КОМИСИЈА ЗА ПАДОБРАНСТВО

CКОМИСИЈА ЗА ПАРАГЛАЈДЕРСТВО

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРАШАЊА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ТЕХНИКА

КОМИСИЈА ЗА УЛТРАЛЕСНИ ЛЕТАЛА И САМОГРАДБА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА