Членови во ВФМ

Сними го документот

Стручни комисии

Сними го документот

Правила за спортски лиценци

Сними го документот

Нацрт прописи за лиценцирање аеродроми и леталишта

Сними го документот

Правила за доделување на признанието "Илинденка"

Сними го документот

Правила за стручни комисии

Сними го документот

Статут на ВФМ

Сними го документот

Форма за договор со стручно лице

Сними го документот

Пријавен Лист за Натпревари во ФАИ2 категорија

Сними го документот

Пријава за ФАИ2 Параглајдерство дисциплина Акробации

Сними го документот

Пријава за ФАИ2 Параглајдерство дисциплина Прецизно Слетување

Сними го документот

Пријава за ФАИ2 Параглајдерство и Змејарство дисциплина Крос-Кантри

Сними го документот