Членки на ВФМ Одговорно лице Контакт

ЕКСТРЕМА – Параглајдерство

Горан Димишковски

КРОС КАНТРИ – Змејарство

Никола Бараковски

ДЕЛТА – Параглајдерство

Мартин Јованоски

ТУГЛАЈД – Параглајдерство

Александар Гацевски

ХЕЛИ ХЦ – Параглајдерство

Стефан Џуговски

СКАЈРАЈДЕРС – Параглајдерство

Златко Спиркоски

АКВИЛА – Параглајдерство

Јован Северов

ВК НЕБО – Моделарство

Зоран Атанасоски

ФИЛ ФЕНИКС – Моделарство

Здравко Тодоровски

Аеро Клуб СКОПЈЕ Едриличарство, Падобранство, Ултра Лајт

Дејан Саздов

ЉУБОТЕН – Параглајдерство

Владимир Радически

Аеро Клуб КУМАНОВО – Едриличарство, Падобранство

Драган Саздовски – Кипе

КОНДОР – Параглајдерство

Ментор Саити

Аеро Клуб ОХРИД Спортско моделарство

Климент Масин

ВЕРТИГО – Параглајдерство

Сашо Смилевски

ПЕЛИКАН – Параглајдерство, Змејарство, Едриличарство

Лазар Стамков

РЦСК Скопје Спортско Моделарство

Иван Христов

Аеро Клуб ШТИП – Едриличарство

Митко Петешев

Аеро Клуб ПРИЛЕП – Моторно летање

Дејан Пеливаноски

Аеро Клуб БИТОЛА – Моторно летање

Вања Атанасов

ВИТАЧЕВО – Параглајдерство, Змејарство, Едриличарство

Гоце Јосифовски