КЛУБОВИ Регистрирани дејности:

АК БИТОЛА

Воздухопловно Моделарство, Ракетно Моделарство, Змајарство, Летање со Ултра Лесни Летала, Падобранство, Едриличарство, Моторно Летање

КРОС КАНТРИ

Змајарство

ДЕЛТА

Параглајдинг

HELI HC

Параглајдинг

АК ПРИЛЕП

Воздухопловно Моделарство, Ракетно Моделарство, Змајарство, Летање со Ултра Лесни Летала, Падобранство, Едриличарство, Моторно Летање

АКУИЛА ВЕЛЕС

Параглајдинг

БУКЕФАЛ

Параглајдинг

АК ВИТАЧЕВО Кавадарци

Воздухопловно Моделарство и Ракетно Моделарство

АК ШТИП

Воздухопловно Моделарство, Ракетно Моделарство, Змајарство, Летање со Ултра Лесни Летала, Падобранство, Едриличарство, Моторно Летање

ФИЛ ФЕЛИКС Прилеп

Ракетно Моделарство, Воздухопловно Моделарство

АК СКОПЈЕ

Воздухопловно Моделарство, Падобранство, Едриличартство и Моторно Летање

ЉУБОТЕН

Параглајдинг

SKY RIDERS

Параглајдинг

Paragliding

Параглајдинг

ДЕЛТА ПРИЛЕП

Параглајдинг

АК МЛАДОСТ СТРУМИЦА

Воздухопловно Моделарство, Ракетно Моделарство и Параглајдинг

Paragliding

Параглајдинг

МЕТАРМОФОЗА

Летање со Ултра Лесни Летала, Змајарство

СТРИЖАК СТРУГА

Параглајдинг

ЕКСТРЕМА СКОПЈЕ

Параглајдинг

ЧИОЛКОВСКИ

Ракетно Воздухопловен Клуб

ИКАР

Параглајдинг, Змајарство

ФОКС

Параглајдинг

КОНДОР ГОСТИВАР

АЕРО КЛУБ ОХРИД

ПЕЛИКАН КАВАДАРЦИ

2 GLIDE