Раководство на ВФМ

На Седница на Годишното Собрание на Воздухопловна Федерација на Македонија одржана на ден 02.02.2014, во Скопје, во согласност со Статут на Воздухопловна Федерација, се изгласаа следните членови на Раководство на ВФМ:

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

 • Владимир Бараковски (Крос Кантри Охрид)

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

 • Јане Стефанов (Аеро Клуб Скопје)

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

 • Биљана Еверетте

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР:

 • Владимир Бараковски (Крос Кантри Охрид)
 • Јане Стефанов (Aеро Клуб Скопје)
 • Здравко Тодоровски (Фил Феникс Прилеп)
 • Драган Саздовски (Aеро Клуб Куманово)
 • Дејан Саздовски (Aеро Клуб Скопје)
 • Миле Јованоски (ЛК Делта - Прилеп)
 • Драгољуб Патчев
 • Стоје Арсовски (ДЗС)
 • Вања Атанасовски (Аеро Клуб Битола)
 • Благој Кангалов (Аеро Клуб Штип)
 • Дејан Пеливаноски (Aеро Клуб Прилеп)