Управен Одбор

На 12тата Седница на Годишното Собрание на Воздухопловна Федерација на Македонија одржана на ден 22.05.2014, во Скопје, во согласност со Статутот на Воздухопловна Федерација на Македонија се изгласаа следните членови на Управен Одбор на ВФМ и тоа:

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

 • Владимир Бараковски (ХC Охрид)

ПОДПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

 • Игор Божиновски (Aеро Клуб Битола)

ОСТАНАТИ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР СЕ:

 • Јане Стефанов (Aеро Клуб Скопје)
 • Здравко Тодоровски (Фил Феникс Прилеп)
 • Драган Саздовски (Aеро Клуб Куманово)
 • Дејан Саздовски (Aеро Клуб Скопје)
 • Бобан Николовски (Аеро Клуб Куманово)
 • Благој Кангалов (Аеро Клуб Штип)
 • Дејан Пеливаноски (Aеро Клуб Прилеп)

На Седница на Годишното Собрание на Воздухопловна Федерација на Македонија одржана на ден 02.02.2014, во Скопје, во согласност со Статут на Воздухопловна Федерација, се изгласаа следните членови на Управен Одбор на ВФМ:

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ВФМ:

 • Владимир Бараковски (Летачки Клуб Крос Кантри – Охрид)
 • Јане Стефанов (Аеро Клуб Скопје – Стенковец)
 • Здравко Тодоровски (Фил Феникс Прилеп)
 • Драган Саздовски (Aеро Клуб Куманово)
 • Дејан Саздовски (Aеро Клуб Скопје)
 • Благој Кангалов (Аеро Клуб Штип)
 • Дејан Пеливаноски (Aеро Клуб Прилеп)
 • Миле Јованоски (ЛК Делта – Прилеп)
 • Драгољуб Патчев
 • Стоје Арсовски (ДЗС)
 • Вања Атанасовски (Аеро Клуб Битола)