Ранг Листа на Спортски Надежи во 2019та

Семинар за Родови Перспективи – Унапредување на Родовата Еднаквост во Спортот
април 22, 2019
Годишна Сметка 2018та
Преглед на Годишна Сметка на ВФМ за 2018та
септември 17, 2019

Ранг Листа на Спортски Надежи во 2019та

Воздухопловната Федерација на Македонија ги избра најуспешните млади спортисти за 2019та и ги рангираше согласно нивните резултати: 

На ранг листата се најдоа најуспешните млади спортисти на Воздухопловна Федерација на Македонија.

  Име, татково име  и презиме Ден, месец, година и

 место на раѓање

Клуб
1 Александар Митко ЦВЕТАНОВСКИ 01.08.2001

Охрид

Аеро Клуб „Охрид“ Охрид
2 Анастасија Дарко ПОЖАРСКА 28.12.2005 Прилеп ВСК „Фил Феникс“ Прилеп
3 Симона

ТОШЕСКА

03.01.2001 с.Сенокос Прилеп ВСК „Фил Феникс“ Прилеп
4 Зоран Славчо ПЕТРЕСКИ 14.01.2002

Прилеп

ВСК „Фил Феникс“ Прилеп
5 Давид Спире ИЛИЕСКИ 10.07.2001 Прилеп ВСК „Фил Феникс“ Прилеп

Најдобрите од нив ќе добијат стипендија од Агенција за млади и спорт за поддршка на нивните спортски активности.

Им посакуваме врвни спортски резултати во 2019та година.