Ранг Листа на Спортски Надежи во 2019та

Семинар за Родови Перспективи – Унапредување на Родовата Еднаквост во Спортот
април 22, 2019

Ранг Листа на Спортски Надежи во 2019та

Воздухопловната Федерација на Македонија ги избра најуспешните млади спортисти за 2019та и ги рангираше согласно нивните резултати: 

На ранг листата се најдоа најуспешните млади спортисти на Воздухопловна Федерација на Македонија.

  Име, татково име  и презиме Ден, месец, година и

 место на раѓање

Клуб
1 Александар Митко ЦВЕТАНОВСКИ 01.08.2001

Охрид

Аеро Клуб „Охрид“ Охрид
2 Анастасија Дарко ПОЖАРСКА 28.12.2005 Прилеп ВСК „Фил Феникс“ Прилеп
3 Симона

ТОШЕСКА

03.01.2001 с.Сенокос Прилеп ВСК „Фил Феникс“ Прилеп
4 Зоран Славчо ПЕТРЕСКИ 14.01.2002

Прилеп

ВСК „Фил Феникс“ Прилеп
5 Давид Спире ИЛИЕСКИ 10.07.2001 Прилеп ВСК „Фил Феникс“ Прилеп

Најдобрите од нив ќе добијат стипендија од Агенција за млади и спорт за поддршка на нивните спортски активности.

Им посакуваме врвни спортски резултати во 2019та година.