Регистрација на тимови
мај 7, 2014
Пререгистрација отворени
септември 6, 2014

Локалните прописи одобрени

Локалните регулативи се одобрени од страна CIVL. Во наредните денови НАК ќе добиете е-мејл со покана за влез форма. НАК ќе мора да поднесат влез форми со имињата на пилотите кои ќе бидат сочинуваат нивните репрезентации во нивните класи:

• висат плови Класа 1 – 5 пилоти,
• висат плови класа 5 – 3. пилоти.

и евентуално имињата на пилотите кои можат да бидат избрани во случај на дополнителни кола за распределба.

Формуларите треба да се испрати до организаторот, најдоцна до 2016/04/15.

Сите пилоти треба да ги исполнуваат општите критериуми во согласност со Дел 7 и локалните прописи и се предмет на одобрување од страна на Скрининг комитет.