ПРОМЕНА ИЛИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАТУТ – ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

1. Записник од Седница на собрание
2. Список на членови на Собрание
3. Список на членови кои присуствувале на Собрание
4. Одлука за промена на Статут (со цели и задачи)
5. Пречистен текст на Статут
6. Доказ за начин на свикување на Собрание (ако е свикано електронски тоа се додава во Статут)
7. Надомест согласно тарифата на Централен Регистар 1803 денари
8. Изјава заверена на Нотар во следниот формат:
“Јас Име и Презиме – Претседател на Назив на клуб со матичен број на лицето, врз основа на Службен весник број 52/2010 и 135/2011 и член 42 од Закон за здруженија и фондации, потврдувам дека вршењето на дејност е во согласност со закон и дека се исполнети условите за упис на промена.” Заверката нотар чини 200 денари
(На нотар носете со себе и тековна состојба или ви ја издава нотарот за 250 денари)

март 26, 2018

Централен Регистер

ПРОМЕНА ИЛИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАТУТ – ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 1. Записник од Седница на собрание 2. Список на членови на Собрание 3. Список на […]
март 7, 2018

Промоција на Хенди Одело за Тандем Скокови на Лица со Попреченост

Воздухопловната федерација на Македонија во соработка со Агенција за млади и спорт промовираше прво во Македонија, Хенди одело за тандем скокови за лица со параплегија и […]
март 1, 2018
две лица паѓаат слободно во скок со падобран

Крилја на Слободата – Тандем Скокови за Лица со Попреченост

На 05.03.2018 (Понеделник) во НЛБ Галеријaта со почеток во 11 часот ќе ги презентираме новите можности за Тандем Скокови со Падобран и Тандем Летови со Параглајдер за […]